Melancholia21

237 tekstów – auto­rem jest Me­lan­cho­lia21.

Szko­da , że życie to nie kar­tka białego pa­pieru za­pisa­na sza­rym ołówkiem z gumką na szczycie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 kwietnia 2015, 22:52

Nie bójmy się umarłych , lecz żywych. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 kwietnia 2015, 13:04

Za­bijasz mnie każde­go dnia przechodząc obojętnie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 stycznia 2015, 20:23

Szczęście jest jak bańka myd­la­na mieniąca się wszys­tki­mi ko­lora­mi tęczy , lecz szyb­ko prze­mija... po­zos­ta­wiając na duszy kro­peli łez 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 października 2014, 16:52

Z krawędzi nieba
Upa­dam z hu­kiem
Taflą łez
Po­woli spływam na dno
Dławiąc się gorzkim żalem... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 września 2014, 21:32

Co noc , widzę swe zroszo­ne po­liczki od­bi­jające się w kałuży łez... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 sierpnia 2014, 21:31

Z miłością jest jak z owo­cem , by w pełni się w nim roz­sma­kować mu­si dojrzeć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 sierpnia 2014, 12:29

* * *

Zwra­cam się ku niebu
Szu­kając Cię wśród chmur
I złotych pro­mieni słońca
Co ośle­pia bezwzględnie
Zwra­cam się ku niebu
Szu­kając Cię wśród blas­ku stygnące­go dnia
No­cy mroku
I wi­rujących gwiazd
Które po­ja­wiają się i znikają
Jak błędne ogniki
Pro­wadząc mnie ku drodze zagubienia… 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 lipca 2014, 00:17

Gdy umarłeś usłyszałam szum skrzy­deł Twej duszy , który wzno­sił się ku niebu... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 czerwca 2014, 19:01

Zaw­stydzo­ny mak w po­lu się czerwieni... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 czerwca 2014, 19:21
Zeszyty
  • Wartościowe – Cen­ne myśli po­ruszające ser­ce...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

30 kwietnia 2015, 23:44scorpion sko­men­to­wał tek­st Szkoda , że życie [...]

30 kwietnia 2015, 22:52Melancholia21 do­dał no­wy tek­st Szkoda , że życie [...]

7 kwietnia 2015, 20:07mill sko­men­to­wał tek­st Nie bójmy się umarłych [...]

6 kwietnia 2015, 13:46natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie bójmy się umarłych [...]

6 kwietnia 2015, 13:04Melancholia21 do­dał no­wy tek­st Nie bójmy się umarłych [...]

17 stycznia 2015, 20:23Melancholia21 do­dał no­wy tek­st Zabijasz mnie każde­go dnia [...]

27 października 2014, 16:52Melancholia21 do­dał no­wy tek­st Szczęście jest jak bańka [...]

28 września 2014, 21:32Melancholia21 do­dał no­wy tek­st Z krawędzi nieba Upa­dam [...]

14 sierpnia 2014, 21:31Melancholia21 do­dał no­wy tek­st Co noc , widzę [...]